Energisetpirkanmaa

Avustukset öljy-ja kaasulämmityksestä luopuville

Ely -keskuksen tarjoama avustus

Pientalojen omistajille tarjolla olevaa fossiilisesta öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumisen avustusta on jäljellä vielä noin 42 miljoonaa euroa, mikä riittää yli 10 000 pientalon omistajalle. Avustusta myönnetään niin pitkään kuin rahat riittävät, kuitenkin enintään elokuuhun 2025 asti. 

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa:

  • 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön.
  • 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

Lisätietoa saat osoitteesta Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

 Korotettu kotitalousvähennys (enintään 3500€)

Öljylämmityksestä luopumiseen kohdistuvien töiden kustannusten perusteella voi saada vuosina 2022-2027 korotetun kotitalousvähennyksen.

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan, että öljylämmitysjärjestelmän öljykattila, ‑poltin, -säiliö ja -putket poistetaan ja korvaava lämmitysjärjestelmän asennetaan öljylämmitysjärjestelmän tilalle. Öljylämmitysjärjestelmä tulee poistaa kokonaan, jotta toimenpiteestä saa korotetun kotitalousvähennyksen.

Lisää tietoa löydät Korotettu kotitalousvähennys