Energisetpirkanmaa

THERMIA LÄMPÖPUMPUN AIKAOHJAUS

Thermian maalämpöpumpuilla on mahdollista ohjata lämmitystä ajanjaksoille, jolloin sähkön hinta on edullisempaa (esim. yöaikaan). Aikaohjaus lämpöpumpulla toimii parhaiten silloin, kun ulkolämpötila ei ole kylmimmillään ja lämpöä voidaan varata johonkin (iso puskurivaraaja tai betonilaatta). Lämpöpumpun lämmitysteho vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon tarvitaan sähkövastusta aikaohjatussa lämmityksessä.

Mikäli aikaohjausta halutaan käyttää asuintaloissa, on yleensä hyväksyttävä huonelämpötilan vaihtelu yli ja ali halutun sisälämpötilan (huonelämpötila on harvoin vakio aikaohjausta käytettäessä). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lämpöpumppu lämmittää enemmän yöaikana, jolloin huonelämpötilan annetaan nousta korkeammalle kuin normaalisti. Päivän aikana vastaavasti lämpöpumppu lämmittää vähemmän ja huonelämpötilan annetaan pudota alhaisemmalle tasolle kuin normaalisti. Lattialämmityksessä huonelämpötilan vaihtelut tulevat viiveellä. Lattialämmityksessä voimakkaat menoveden lämpötilan vaihtelut voivat vahingoittaa lattian pintamateriaalia. Patteriverkostossa menoveden voimakas lämpötilan vaihtelu voi aiheuttaa äänihaittoja.

Mikäli lämpöpumppua käytetään aikaohjauksella (esim. pääsääntöisesti yöaikaan) tulee kulutus todennäköisesti kasvamaan verrattuna siihen, että lämpöpumppua käytettäisiin normaalilla tavalla (lämmitystä tehdään aina tarpeen mukaan, ei varaava järjestelmä). Tämä johtuu siitä, että lämpöpumpun hyötysuhde on huonompi mitä korkeampi on menovedenlämpötila. Sähkölaskun kannalta voi lopputulos kuitenkin jossain tapauksessa olla suotuisa aikaohjauksella, jos sähkön päivä/yö hinnassa on merkittäviä eroja (esim. pörssisähkö).

Maalämpöpumppujärjestelmä kattaa yleensä suuren osan lämmitystehontarpeesta ilman lisälämpöä ympäri vuoden. Tämä edellyttää, että lämpöpumppu saa käydä tasaisesti ympäri vuorokauden. Mikäli lämpöpumppua käytetään vähemmän silloin, kun sähkön hinta on korkea (esim. päiväsaikaan 06:00-22:00) joudutaan hyväksymään alhaisempi huonelämpötila päiväsaikaan tai lämmitysenergia varataan yöllä (22:00-06:00) massaan (suuri puskurivaraaja tai betonilaatta), jolloin lämpöpumppu toimii huonommalla hyötysuhteella. Yöllä lämmittäminen voi aiheuttaa ongelman, kun pudotusjakson jälkeen lyhyessä ajassa (8 tuntia tässä esimerkissä) halutaan kuroa umpeen syntynyt lämpöalijäämä. Lämpöpumpun kapasiteetti ei ehkä riitä, jolloin se ottaa lisälämpöä (sähkövastus) avuksi. Tämä mahdollisuus on syytä huomioida, kun suunnitellaan eri kohteiden mahdollisuuksia ajastettuun käyttöön.

Mikäli järjestelmän lämmitysteho riittää aikaohjattuna lämmittämään talon, on syytä myös miettiä missä määrin voidaan varastoida energiaa silloin kun sähkö on edullista. Yleensä lämpöpumppujärjestelmässä energian varastointikapasiteetti on hyvin rajallinen, koska niissä ei ole perinteisesti käytetty massavaraajia. Lattialämmitys on keskimäärin jonkin verran parempi lämmön varastoinnissa verrattuna esim. patterilämmitykseen.

Maalämpöpumpuilla suositellaan yleensä käyttötilaa AUTO. AUTO tila antaa toimintavarmuutta tilanteissa, jossa lämpöpumppuun tulee häiriö. AUTO käyttötilassa lämpöpumppu ottaa automaattisesti lisälämmön apuun talon lämmityksen sitä tarvitessa. AUTO käyttötilassa toteutuu myös käyttöveden ajastettu Legionellan torjunta. Mikäli lämpöpumppuun asetetaan käyttötila ”vain kompressorin käyttö sallittu”, on häiriötilanteissa talon jäätymisriski olemassa ja Legionellan torjuntaa ei voida tehdä. Ilmavesilämpöpumpuille emme suosittele aikaohjausta ollenkaan.

LÄMPÖPUMPUN OHJAUS

Thermian lämpöpumpuissa aikaohjaus voidaan toteuttaa lämpötilan pudotustoiminnolla. Lämpötilan pudotuksesta tieto tulee aina lämpöpumpulle ulkopuoliselta laitteelta (esim. kellokytkin, päälle/pois kytkin tai tariffikytkin). Tieto lämpöpumpulle tulee potenttiaalivapaana kärkitietona. Aikaohjauksen kytkennän tulee suorittaa sähköasentaja. Dilplomat ja Legend mallisarjoissa lämmönpudotuksen voi tehdä myös Online etäohjauksen (lisätarvike) kalenteritoimintoa käyttäen. Kalenteri toiminto ei osaa tehdä sääntöä, jossa esimerkiksi lämpöä pudotetaan 06:00-22:00 joka päivä. Mikäli lämpöä halutaan pudottaa, se tulee tehdä päivä kerrallaan kalenteriin (pudotuksia voi olla useita). Asuinmukavuus huomioon ottaen usein paras energiansäästö ja lämmitysjärjestelmän toimintavarmuus saavutetaan pudottamalla huonelämpötilaa muutamia asteita. Alla linkki Motivan ”Astetta alemmas” energiansäästökampanjaan:

Motiva Astetta alemmas